close
تبلیغات در اینترنت
دعاء رفع درد و عقیم بودن

دعاء رفع درد و عقیم بودن

 

 

دعای رفع درد بدن و استخوان و عقیم بودن زن و مرد

دعائی برای دو قلو شدن فرزند –یکی پسر ودیگری دختر

 

سيد جليل علي بن طاوس رحمة الله عليه روايت كرده است كه: روزى جمعى از اصحاب نشسته بودند حضرت رسالت پناه صلى الله عليه و آله داخل شد و بر ايشان سلام فرمود و ايشان جواب سلام گفتند پس حضرت فرمود كه مى‏خواهيد تعليم نمايم شما را دوائى كه جبرئيل مرا تعليم كرده است كه محتاج به دواى اطبا نبوده باشم پس حضرت أمير المؤمنين عليه السلام و سلمان و ديگران سؤال نمودند كه آن دوا چيست حضرت رسول صلى الله عليه و آله به حضرت أمير المؤمنين عليه السلام خطاب نمود و فرمود كه در ماه نيسان رومى آب باران مى‏گيرى و سوره فاتحة الكتاب و آية الكرسي و قُلْ هُوَ اللَّهُ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ هر يك را هفتاد بار مى‏خوانى و به روايت ديگر سوره إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ را نيز هفتاد مرتبه مى‏خوانى و هفتاد مرتبه اللَّهُ أَكْبَرُ و هفتاد مرتبه لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مى‏گويى و هفتاد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد مى‏فرستى و هفت روز در بامداد و پسين از آن آب مى‏آشامى به حق آن خداوندى كه مرا به راستى بر خلق مبعوث گردانيده است سوگند ياد مى‏كنم كه جبرئيل گفت كه حق تعالى بردارد از كسى كه اين آب را مى‏آشامد هر دردى را كه در بدنش باشد و عافيت بخشد او را و بيرون كند دردها را از بدن او و استخوانهاى او و اگر در لوح دردى براى او مقدر شده باشد محو نمايد و به حق پروردگارى كه مرا به حق فرستاده اگر فرزند نداشته باشد و فرزند خواهد آب نيسان را به آن نيت بياشامد او را فرزند روزى گردد و اگر زن عقيم باشد و فرزند نياورد و از اين آب با نيت بياشامد فرزند از او به وجود آيد و اگر مرد و زن پسر

خواهند يا دختر از آن آب بياشامند مقصود ايشان به عمل آيد چنانچه حق تعالى مى‏فرمايد يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانا وَ إِنَاثا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيما يعنى حق تعالى مى‏بخشد هر كه را خواهد دختران و هر كه را خواهد پسران يا جفت مى‏گرداند براى ايشان پسران و دختران يعنى هر دو را به ايشان عطا مى‏كند و هر كه را خواهد عقيم و بى‏فرزند گرداند پس حضرت فرمود كه اگر كسى درد سر داشته باشد و از اين آب بياشامد صداع او ساكن گردد به قدرت الهى و اگر درد چشم داشته باشد و در چشمهاى خود قطره‏اى از اين آب بچكاند و بياشامد و چشمهاى خود را از آن آب بشويد به اذن خداى تعالى شفا يابد و آشاميدن از آن آب بن دندانها را محكم گرداند و دهان را خوشبو كند و لعاب بن دندانها را كم كند و بلغم را كم كند و تخمه و امتلا به سبب خوردن طعام و آشاميدن آب بهم نرساند و از بادهاى قولنج و غير آن متاذى نگردد و درد پشت و درد شكم بهم نرساند و از زكام آزار نكشد و درد دندان بهم نرساند و درد معده و كرم معده را زائل گرداند و محتاج به حجامت نگردد و از مرض بواسير و خارش بدن و آبله و ديوانگى و خوره و پيسى و رعاف و قى نجات يابد و كور و لال و كر و زمين‏گير نشود و آب سياه در ديده‏اش نزول نكند و دردى كه موجب افطار روزه و نقصان نماز او باشد او را عارض نگردد و از وسوسه‏هاى جنيان و شياطين متاذى نگردد پس حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود كه جبرئيل گفت هر كه از اين آب بياشامد و به جميع دردهائى كه در مردم مى‏باشد مبتلا باشد موجب شفا از جميع آنها گردد پس جبرئيل گفت به حق خداوندى كه ترا به راستى فرستاده هر كه اين آيات را بر اين آب بخواند و بياشامد حق تعالى دلش را مملو گرداند از نور و روشنى و الهام خود را در دل او وارد سازد و حكمت بر زبان او جارى گرداند و پر كند دل او را از فهم و بينائى و به او عطا كند از كرامتها آنچه به احدى از عالميان عطا نكرده باشد و هزار مغفرت و هزار رحمت بر او بفرستد و غش و خيانت و غيبت و حسد و بغى و كبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بردارد و از عداوت و دشمنى مردم و بدگويى ايشان نجات يابد و موجب شفاء جميع امراض او گردد) مؤلف گويد كه اين روايت مشهور به عبد الله بن عمر منتهى مى‏شود و به اين سبب سندش ضعيف است و فقير به خط شيخ شهيد ديدم كه اين روايت را از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده بود با همين خواص و سوره‏ها اما آيات و اذكار را به اين روش روايت كرده است كه مى‏خوانى بر آب نيسان فاتحة الكتاب و آية الكرسي و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هر يك را هفتاد مرتبه و مى‏گويى هفتاد مرتبه لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ و هفتاد مرتبه اللَّهُ أَكْبَرُ و هفتاد مرتبه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و هفتاد مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ و در خواص آن مذكور است كه اگر در زندان باشد و از آن بياشامد از حبس نجات يابد و سردى بر طبع او غالب نگردد و اكثر آن خواص كه مذكور شد در اين روايت نيز مذكور است و آب باران مطلقا مبارك است و منفعت دارد خواه در نيسان ببارد و خواه در غير آن (چنانچه در حديث معتبر از حضرت أمير المؤمنين عليه السلام منقول است كه: بياشاميد آب آسمان را كه پاك كننده بدن شما است و دردها را دفع مى‏كند چنانچه حق تعالى مى‏فرمايد وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ يعنى مى‏فرستد حق تعالى بر شما از آسمان آبى براى آنكه پاك گرداند شما را به آن و ببرد از شما وسوسه شيطان را و دلهاى شما را محكم گرداند و ثابت گرداند به آن قدمهاى شما را) و در عمل نيسان بهتر آن است كه اگر جمعى خوانند هر يك مجموع آن سوره‏ها و اذكار را هفتاد مرتبه بخوانند و از براى آنها كه مى‏خوانند فايده‏اش عظيمتر و ثوابش بيشتر است و در اين سالها بعد از بيست و سه روز كه از نوروز بگذرد تقريبا داخل نيسان ماه رومى مى‏شوند و ماه نيسان سى روز است (و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه: در هفتم حزيران البته حجامت بكن و اگر ميسر نشود در چهاردهم بكن) و اول حزيران تقريبا هشتاد و چهارم نوروز است و آن نيز سى روز است و حزيران ماه نحسى است (چنانچه در حديث معتبر منقول است كه: در خدمت حضرت صادق عليه السلام ماه حزيران مذكور شد حضرت فرمود كه اين ماهى است كه حضرت موسى در اين ماه نفرين كرد بر بنى اسرائيل و در يك شب و يك روز سيصد هزار كس ايشان مردند) (و باز به سند معتبر از آن حضرت منقول است كه: حق تعالى اجلها را در ماه حزيران نزديك مى‏گرداند) يعنى موت در آن بسيار مى‏باشد و بدان كه ماههاى رومى بنايش بر حركت آفتاب است و عدد آنها دوازده است بدين ترتيب تشرين الاول تشرين الآخر كانون اول كانون آخر شباط آذر نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول و چهار ماه را سى مى‏گيرند كه آنها تشرين الآخر و نيسان و حزيران و ايلولند و هفت ديگر غير شباط را سى و يك مى‏گيرند و شباط را در سه سال متوالى بيست و هشت مى‏گيرند و در سال چهارم كه سال كبيسه ايشان است بيست و نه مى‏گيرند و سال ايشان سيصد و شصت و پنج روز و ربعى است و تشرين الاول كه اول سال ايشان است در اين سالها موافق نوزده درجه ميزان است و تفصيلش در كتاب بحار الانوار مذكور است و چون اين ماهها در احاديث مذكور شده است مجملى در اينجا ايراد نموديم

  تاریخ ارسال: جمعه 27 ارديبهشت 1392  ساعت: 11:34  |تعداد بازدید : 1722   نویسنده :

دیدگاههای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • لیست کاربران Users List

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump

  • اعضای آنلاین Online Users