close
تبلیغات در اینترنت
آداب سفر

آداب سفر

 چون اراده سفركنى سزاوار آن است كه روزه بدارى روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را و اختيار نمائى روز شنبه را يا روز سه شنبه را يا روز پنجشنبه را و اجتناب كن از سفر كردن در روز دوشنبه و چهارشنبه و پيش از ظهر روز جمعه و از سفر كردن در اين ايّام كه در اين نظم واقع شده:
 هفت رُوزى نحس باشد در مَهى‏
زان حذر كن تا نيابى هيچ رنج‏
 سه وپنج وسيزده با شانزده‏
بيست ويك با بيست وچهار وبيست وپنج‏

 در بعضى روايات نقل شده كه بيست و يكم سفركردن خوبست و در روز هشتم و بيست و سيّم خوب نيست. و سفر مكن در محاق شهر و در حاليكه قمر در برج عقرب باشد و اگر ضرورتى حاصل شود براى سفر كردن در اين اوقات‏دعاهاى‏سفررابخوان و تصدّق كن و هر وقت كه خواهى به سفر رو و روايت شده كه مردى از اصحاب حضرت امام‏محمدباقرعليه السلام اراده سفرى كرد خدمت آن حضرت رسيد تا وداع كند با آن جناب حضرت به او فرمود كه پدرم على‏بن‏الحسين‏عليه السلام‏هرگاه اراده مى‏نمود كه بيرون رود بسوى بعض املاك خود مى‏خريد سلامتى خود را از خدا به آنچه آسان بود براى او يعنى به دادن صدقه به هر چه كه ممكن بود و اين در وقتى بود كه پاى خود را در ركاب مى‏گذاشت و چون به سلامت از سفر مراجعت مى‏كرد شكر مى‏كرد خدا را و تصدّق مى‏داد به آنچه كه ممكن بود آن مرد وداع كرد و رفت و بجا نياورد آنچه را كه آن حضرت فرموده بود پس هلاك شد در راه اين خبر به امام محمد باقرعليه السلام رسيد فرمود اين مرد پند داده شد اگر مى‏پذيرفت و سزاوار است كه پيش از متوجّه شدن غسل بكنى پس جمع مى‏كنى اهل خود را نزد خود و دو ركعت نماز مى‏گذارى و از خدا خير خود را سؤال مى‏نمائى و آيةالكرسى مى‏خوانى‏وحمدوثناى‏الهى‏بجامى‏آورى‏وصلوات‏برحضرت‏رسول و آل او صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مى‏فرستى و مى‏گوئى‏:
 
 اَللَّهُمَّ اِنّى‏ اَسْتَوْدِعُكَ الْيَوْمَ نَفْسِى وَاَهْلى‏ وَمالى‏ وَوُلْدى‏، وَمَنْ كانَ مِنّى‏
خدايا به من بعنوان وديعت به تو سپردم در اين روز خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با
 بِسَبيلٍ الشَّاهِدَ مِنْهُمْ وَالْغآئِبَ، اَللّهُمَّ احْفَظْنا بِحِفْظِ الْأِيْمانِ وَاحْفَظْ عَلَيْنا،
من راهى دارد حاضرشان و غائبشان را خدايا حفظ كن ما را به حفظ ايمان و نگهبان بر ما باش
 اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فى‏ رَحْمَتِكَ، وَلا تَسْلُبْنا فَضْلَكَ، اِنَّا اِلَيْكَ راغِبُونَ،اَللّهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ
خدايا ما رادر كنف رحمت خويش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقيم خدايا به تو پناه بريم‏
 بِكَ مِنْ وَعْثآءِ السَّفَرِ، وَكابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ، فِى الْأَهْلِ وَالْمالِ‏وَالْوَلَدِ
از رنج سفر و اندوهناك برگشتن و بدى ديدار در خاندان و مال و فرزند
 فِى الدُّنْيا وَالْأخِرَةِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ هذَا التَّوَجُّهَ طَلَباً لِمَرْضاتِكَ وَتَقَرُّباً
در دنيا و آخرت خدايا من بتو رو كنم در اين رو كردن بخاطر اينكه جوياى خوشنودى تو و تقرب جستن بدرگاهت‏
 اِلَيْكَ، [اَللَّهُمَّ ]فَبَلِّغْنى‏ ما اُؤَمِّلُهُ وَاَرْجُوهُ فيكَ وَفى‏ اَوْلِيآئِكَ، يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ
هستم خدايا پس برسانم به آرزويم و آنچه از تو و اوليائت اميد دارم اى مهربانترين مهربانان‏

پس وداع كن اهل خود را و برخيز و بر در خانه بايست و تسبيح حضرت فاطمه‏عليها السلام را بخوان و سوره حمد را از پيش رو و از جانب راست و از جانب چپ بخوان و همچنين آية الكرسى را از سه جانب بخوان و بگو:
 اَللّهُمَّ اِلَيْكَ وَجَّهْتُ‏وَجْهى‏، وَعَلَيْكَ خَلَّفْتُ اَهْلى‏ وَمالى‏ وَما خَوَّلْتَنى‏، وَقَدْ وَثِقْتُ‏
خدايا بسوى تو گرداندم‏رويم را و به اميد تو بجاى گذاردم خانواده و مالم و آنچه را به من مرحمت فرمودى و به تو اطمينان
 بِكَ فَلاتُخَيِّبْنى‏، يا مَنْ لا يُخَيِّبُ مَنْ اَرادَهُ، وَلا يُضَيِّعُ مَنْ حَفِظَهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏
كردم پس‏نااميدم مكن اى كه نا اميد نكند هر كه را به او توجه كند و ضايع نكند هر كه را او محافظتش كند خدايا درود
 مُحَمَّدٍ وَ الِهِ، وَاحْفَظْنى‏ فيما غِبْتُ عَنْهُ، وَلا تَكِلْنى‏ اِلى‏ نَفْسى‏، يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ‏
فرست بر محمد و آلش و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا بخودم وامگذاراى مهربانترين مهربانان‏
 اَلدُّعاءَ پس بخوان سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ را يازده مرتبه و سوره اِنَّا اَنْزَلْناهُ و آية الكرسى و سوره قُلْ اَعُوذُبِرَبِ‏النَّاسِ و قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پس‏دست‏برجميع‏بدن‏خودبمال‏وتصدّق‏كن‏به‏هر چه ميسر باشد و بگو:
 اَللّهُمَّ اِنّى‏ اشْتَرَيْتُ‏بِهذِهِ الصَّدَقَةِ سَلامَتى‏، وَسَلامَةَ سَفَرى‏ وَما مَعى‏، اَللّهُمَّ احْفَظْنى‏
خدايا من خريدم بوسيله اين صدقه سلامتى خود و سلامتى سفرم را و آنچه همراه من است خدايا حفظ كن مراو محافظت
 وَاحْفَظْمامَعِىَ،وَسَلِّمْنى‏وَسَلِّمْ ما مَعِىَ، وَبَلِّغْنى‏ وَبَلِّغْ ما مَعِىَ بِبَلاغِكَ الْحَسَنِ الْجَميلِ‏
كن آنچه همراه دارم و به سلامت بدار مرا و آنچه را كه همراه من است و برسان مرا و آنچه همراه من است برساندن نيكو و زيبايت‏
 و با خود برادر عصائى از چوب درخت بادام تلخ كه روايت‏شده كه هر كه به سفرى رود و با خود بردارد عصاء بادام تلخ و بخواند وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقآءَ مَدْيَنَ تا وَاللَّهُ عَلى‏ ما نَقُولُ وَكيلٌ و اين در سوره قصص است حق تعالى او را ايمن گرداند از هر سَبُع دَرّنده و از هر دزد ظلم كننده و از هر حيوان صاحب زهرى تا به خانه خود برگردد و با او باشد هفتاد و هفت ملك كه طلب آمرزش كند براى او تا برگردد و عصا را بگذارد و سُنّت است كه با عمامه بيرون روى و سر عمامه در زير حنك بگردانى تا اينكه به تو آسيبى نرسد از دزد و غرق شدن و سوختن و قدرى از تربت امام حسين‏عليه السلام با خود بَردار و در وقت برداشتن بگو:
 اَللّهُمَّ هذِهِ طينَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلِيِّكَ وَابْنِ وَلِيِّكَ،
خدايا اين خاك قبر حسين عليه‏السلام ولى تو و فرزندولى تو است‏
 اِتَّخَذْتُها حِرْزاً لِما اَخافُ وَما لا اَخافُ * و با خود بردار انگشتر عقيق و
كه آن را پناهگاه خود قرار دادم براى آنچه از آن ترسم و آنچه نترسم * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 فيروزج و خصوص انگشترى كه عقيق آن زرد باشد و بر يك طرفش نقش باشد ماشآءَاللّه لاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ اَسْتَغْفِرُاللَّهَ و برطرف ديگرش محمّد و على، سيّد بن طاوس در امان الاخطار روايت كرده از ابومحمّد قاسم بن علا از صافى خادم امام علىّ النقى‏عليه السلام كه گفت رخصت طلبيدم از آن حضرت كه به زيارت جدّش امام رضاعليه السلام بروم فرمود كه با خود انگشترى داشته باش كه نگينش عقيق زرد باشد و نقش نگين ماشآءَاللَّهُ لاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ اَسْتَغْفِرُاللَّهَ باشد و بر روى ديگر نگين محمّد و على نقش كرده باشند چون اين انگشتر را با خود دارى امان يابى از شرّ دزدان و راهزنان و براى سلامتى تو تمامتر است و دين ترا حفظ كننده‏تر است خادم گويد بيرون آمدم و انگشترى كه حضرت فرمود بهم رسانيدم و برگشتم كه وداع كنم چون وداع آن حضرت كرده برگشتم و دور شدم فرمود كه مرا برگردانند چون برگشتم فرمود اى صافى گفتم لَبَّيْكَ يا سَيّدِى‏ فرمود كه انگشتر فيروزه هم بايد با خود داشته باشى بدرستى‏كه ميان طوس و نيشابور شيرى بر خواهد خورد به تو و قافله را منع خواهد كرد از رفتن تو پيش برو و اين انگشتر را به شير بنما و بگو مولاى من مى‏گويد كه دور شو از راه و بايد كه بر يك طرف نگين فيروزه اَللَّهُ الْمَلِكُ نقش كنى و برطرف ديگر اَلْمُلْكُ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ زيرا كه نقش انگشتر اميرالمؤمنين‏عليه السلام اَللَّهُ الْمَلِكُ بود چون خلافت بر آن جناب برگشت اَلْمُلْكُ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ نقش كرد و نگينش فيروزه بود و چنين نگين امان مى‏بخشد از حيوانات درنده و باعث ظفر و غلبه مى‏شود در جنگها صافى گويد كه رفتم به سفر و به خدا سوگند در همان مكان كه حضرت فرموده بود شير بر سر راه آمد و آنچه فرموده بود به عمل آوردم و شير برگشت چون از زيارت برگشتم آنچه گذشته بود به خدمت آن جناب عرض كردم فرمود كه يك چيز ماند نگفتى اگر خواهى من نقل كنم گفتم اى آقاى من شايد فراموش كرده باشم فرمود كه شبى در طوس نزديك قبر شريف شب را بسر مى‏بردى گروهى از جنّيان به زيارت قبر آن حضرت آمده بودند آن نگين را در دست تو ديدند و نقش آن را خواندند پس آن را از دست تو بدر آورده بردند به نزد بيمارى كه داشتند و آن انگشتر را در آبى شسته آب آن را به بيمار خود خورانيدند و بيمارشان صحّت يافت پس انگشتر را برگردانيدند و تو در دست راست كرده بودى ايشان در دست چپ تو كردند تو از اين مطلب تعجّب بسيار كردى و سبب آن را ندانستى و نزديك سَرِ خود ياقوتى يافته برداشتى و الحال همراه تو است ببر بازار و آن را به هشتاد اشرفى خواهى فروخت و اين ياقوت هديّه آن جِنّيانست كه براى تو آورده بودند خادم گفت ياقوت را به بازار بردم و به هشتاد اشرفى فروختم همچنانكه سيّدم فرموده بود و از حضرت صادق‏عليه السلام منقول است كه كسى كه بخواند آيةالكرسى را در سفر در هر شب سالم بماند و سالم بماند آنچه با اوست و بگويد:
 اَللَّهُمَّ اجْعَلْ مَسيرى‏ عِبَراً، وَ صَمْتى‏ تَفَكُّراً، وَ كَلامى‏ ذِكْراً،
خدايا قرار ده مسير مرا عبرت و خاموشيم را تفكر و سخنم را ذكر
 و از حضرت امام زين‏العابدين عليه السلام مرويستكه فرمود من پروا نمى‏كنم هرگاه بگويم اين‏كلمات‏
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 را اگر جمع شوند براى ضرر من جنّ و انس بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَمِنَ اللَّهِ وَاِلَى اللَّهِ،
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * به نام خدا و به خدا و از خدا و بسوى خدا
 وَفى‏ سَبِيلِ اللَّهِ، اَللّهُمَّ اِلَيْكَ اَسْلَمْتُ نَفْسى‏، وَاِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهى‏،
و در راه خدا خدايا به تو تسليم كردم خودم را و بدرگاه تو گرداندم رويم را
 وَاِلَيْكَ فَوَّضْتُ اَمْرى‏، فَاحْفَظْنى‏ بِحِفْظِ الْأِيْمانِ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ‏
و به تو واگذاردم كارم را پس نگهداريم كن به نگهدارى ايمان از پيش رويم و از
 خَلْفى‏، وَعَنْ يَمينى‏ وَعَنْ شِمالى‏، وَمِنْ فَوْقى‏ وَمِنْ تَحْتى‏، وَادْفَعْ‏
پشت سرم و از راستم و از چپم و از بالاى سرم و از زير پايم و پشتيبانى كن‏
 عَنّى‏ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، فَاِنَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ.
از من به قدرت و نيروى خودت زيرا كه قدرت و نيروئى نيست جز به خداى والاى بزرگ

  تاریخ ارسال: یکشنبه 05 خرداد 1392  ساعت: 18:5  |تعداد بازدید : 604   نویسنده :

دیدگاههای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • لیست کاربران Users List

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump

  • اعضای آنلاین Online Users