close
تبلیغات در اینترنت
آزار دیدن از اجنه و ام صبیان

کسی که جن گرفته و مصروع باشد

این دعا را در پنج سطر بنویسند و بر بازوی راست او بندند بزودی شفا یابد به تجربه رسیده است : حروفات باید مفتوح نوشته شوند یعنی وسط حروف باز باشد مثل (ط  ض ظ )

 


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:28 |تعداد بازدید : 1298 نویسنده :

اختلال دماغ

از حضرت جعفر صادق منقول است کسی که شب موقع خواب اختلال دماغ پیدا کند هر شب موقع خواب این دعا را بخواند :

 


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:28 |تعداد بازدید : 1106 نویسنده :

جهت دفع صرع

سوره حمد را با مشک و زعفران  هفت مرتبه بنویسند و ان نوشته را به اب بشویند و نگه دارند بمدت یکماه از ان آب بخورد به یکماه نرسیده شفا مییابد انشا الله .

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:27 |تعداد بازدید : 688 نویسنده :

جهت دفع صرع و جن گرفته

از امام محمد باقر ع منقول است کسی را که جن گرفته باشد بر ان فرد سوره حمد و سوره فلق و سوره ناس را هر کدام ده بار بخوانند و این سه سوره را در ظرف چینی کار نکرده بمشک و زعفران بنویسند و با آب بشویند و به ان فرد بنوشانند و با ان آب وضو گیرد و غسل کند خلاص میشود .

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:27 |تعداد بازدید : 960 نویسنده :

دفع صرع (غش)

در حدیثی روایت است کسی را که صرع بگیرد بر او این دعا را بخوانید خوب میشود  اینست:

 


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:26 |تعداد بازدید : 985 نویسنده :

بجهت دفع ام صبیان

بنویسد با خود دارد اینست: جَریوث جَریوث اوارَث هیون بَرطوث سَلموث سلمو مانس وما درونا فرونا اهیون جیوز .

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:25 |تعداد بازدید : 950 نویسنده :

در امان ماندن از شر جن و انس

 از حضرت رسول ص منقول است بنویسند و در نزد خود نگهدارند :


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:24 |تعداد بازدید : 3643 نویسنده :

کسی که از اجنه آزار دیده باشد

 

 هر گاه کسی را اجنه آزار رسانیده باشد این دعا را نوشته بر بازوی راست وی  ببندند شفاء یابد :

 


ادامه مطلب

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت: 17:23 |تعداد بازدید : 684 نویسنده :
  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • لیست کاربران Users List

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump

  • اعضای آنلاین Online Users