close
تبلیغات در اینترنت
در تكفين ميّت

در تكفين ميّت

پس كفن كند او را و حاضر كند آن پارچه پنجمى را كه ران پيچ باشد و پهن كند و بگذارد بر روى آن مقدارى از پنبه و بپاشد بر آن مقدارى زريره و بگذارد آن را بر قُبُل و دُبُر ميّت و بر سوراخ دُبر او پنبه بگذارد پس آن پارچه را ببندد بر رانهاى او و محكم ببندد رانهاى او را پس لُنگش را ببندد از نافش تا هر كجا كه برسد و بپوشاند بر او پيراهنش و بالاى آن سرتاسرى را و بالاى آن حِبَره و يا چيزى كه قايم مقام آن باشد و بگذارد با او دو جريده از چوب خرما يا از درخت ديگرى و بايد تَر وتازه باشد و درازى آن به مقدار استخوان ذراع باشد مى گذارد يكى از آن دو را در جانب راست چسبيده به بدن از آن محلّى كه موضع بستن لُنگ است و ديگرى را در جانب چپ مابين پيراهن و سرتاسرى و بگذارد كافور را بر مواضع سجده ميّت كه پيشانى و باطن كفها و سر زانوها و اطراف انگشتان پاها باشد و اگر از كافور چيزى زياد آمد بگذارد بر سينه او و بپيچد بر او كفنهايش را و ببندد او را از جانب سر و پاهايش تا او را به خاك سپرد و در آن وقت گره كفن را بگشايد و چون از امر كفن فارغ شدند او را سوار بر تابوت كنند و ببرند او را تا مصلّى پس بر او نماز بخوانند

تاریخ ارسال: یکشنبه 05 خرداد 1392 ساعت: 16:39 |تعداد بازدید : 571 نویسنده :
  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages

  • لیست کاربران Users List

  • پیوندها Links

  • پیوندهای روزانه Link Dump

  • اعضای آنلاین Online Users